Zbiory liczbowe beta

Aby wykonać działania na zbiorach liczbowych należy:
· zdefiniować zbiory biorące udział w obliczeniach wypełniając pola Zbiór ... zawartość poniżej. Zbiory powinny składać się z liczb całkowitych lub rzeczywistych oddzielonych znakiem przecinka. Liczby rzeczywiste należy podawać ze znakiem kropki.
· wprowadzić wyrażenie do obliczenia w pole poniżej zawierające nazwy zbiorów $A...E$ oraz wybrane działania: sumę (∪), iloczyn (∩), różnicę (\) i różnicę symetryczną (Δ). Kolejność wykonania działań należy ustalić przy pomocy nawiasów.
[1,2] ∪ [2,3]=[1,2,3]


Sumą zbiorów (oznaczamy $\cup$) nazywa się zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów (i niezawierający innych elementów).
Część wspólna zbiorów (inaczej przekrój, iloczyn mnogościowy, przecięcie) to zbiór zawierający te i tylko te elementy, które należą jednocześnie do obu/wszystkich wybranych zbiorów. Oznaczamy $\cap$.
Różnica zbiorów $A$ i $B$ (oznaczamy $A \setminus B$ to zbiór złożony z tych elementów zbioru $A$, które nie należą do $B$.
Różnica symetryczna zbiorów $A$ i $B$ to zbiór, do którego należą elementy zbioru $A$ nienależące do zbioru $B$ oraz elementy należące do zbioru $B$, ale nienależące do zbioru $A$. Różnicę symetryczną oznaczamy ${\dot {-}}$, $\Delta$ lub $\oplus$.

Zobacz również

Polecany zbiory liczbowe (0)

      2 + 5 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.