LICZEBNIK.PL

Kalkulator sześcianu liczby

Obliczanie online sześcianu liczby rzeczywistej możliwe jest poprzez pole poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
3 = =
Sześcian liczby to wynik trzykrotnego przemnożenia liczby przez siebie, a więc jest to potęga o wykładniku równym 3 (trzecia potęgą liczby).
Sześcian liczby x zapisuje się w postaci x3.
Termin sześcian nawiązuje do geometrii, ponieważ pole powierzchni sześcianu o boku a jest równe a3.
Określenie stosowane jest do trzecich potęg liczb, a także jednostek miary np. m³ (metr sześcienny).
Sześcian liczby naturalnej wprowadzany jest zazwyczaj w IV klasie szkoły podstawowej.