Kalkulator sześcianu liczby

Obliczanie online sześcianu liczby rzeczywistej możliwe jest poprzez pole poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Ułamki można wpisywać w postaci:
· ułamków zwykłych np. "1/2"
· ułamków dziesiętnych np. "0.5"
· ułamków dziesiętnych okresowych np. "0.(6)"
Kalkulator dla dowolnych potęg dostępny jest tutaj.
3 = 3 · 3 · 3 = 27
Sześcian liczby to wynik trzykrotnego przemnożenia liczby przez siebie, a więc jest to potęga o wykładniku równym 3 (trzecia potęgą liczby).
Sześcian liczby x zapisuje się w postaci x3.
Termin sześcian nawiązuje do geometrii, ponieważ pole powierzchni sześcianu o boku a jest równe a3.
Określenie stosowane jest do trzecich potęg liczb, a także jednostek miary np. m³ (metr sześcienny).
Sześcian liczby naturalnej wprowadzany jest zazwyczaj w IV klasie szkoły podstawowej.
Przykłady:
Sześcian liczby 3 równa się 27 gdyż $3^3=27$
Sześcian liczby 4 równa się 256 gdyż $4^3=64$
Sześcian liczby $1/2$ równa się $1/8=0.125$
Sześcian liczby $0.(3)$ równa się $1/27=0.(037)$

Zobacz również

Polecany kalkulator sześcianu liczby (1)

      1 + 3 = ?    
(2x-5)
DODAŁ: Jcop DNIA 2024-05-21 11:03:33

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.