Kalkulator średniej arytmetycznej

Obliczanie online średniej arytmetycznej
Średnia arytmetyczna to iloraz sumy liczb i liczby tych liczb. Inaczej mówiąc to suma liczb podzielona przez ich liczbę.
Dla $n$ liczb $a_{1},a_{2},...,a_{n}$ jest to wyrażenie: $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.

Zobacz również

Polecany kalkulator średniej arytmetycznej (0)

      3 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.