Kalkulator średniej arytmetycznej

Obliczanie online średniej arytmetycznej
Średnia arytmetyczna to iloraz sumy liczb i liczby tych liczb. Inaczej mówiąc to suma liczb podzielona przez ich liczbę.
Dla $n$ liczb $a_{1},a_{2},...,a_{n}$ jest to wyrażenie: $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$.

Zobacz również

Polecany kalkulator średniej arytmetycznej (2)

      1 + 3 = ?    
3+
DODAŁ: 4+ + 4 + 3 DNIA 2022-09-21 15:43:07
Fajne
DODAŁ: Nnn DNIA 2022-09-13 16:57:32

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.