Kalkulator online granicy funkcji beta

Obliczanie granicy jednostronnej i obustronnej dla funkcji jednej zmiennej w punkcie lub nieskończoności.
Nazwę zmiennej, dla której obliczana jest granica oraz punkt, dla którego jest liczona należy wpisać w polu pod symbole $lim$. Aby policzyć granicę w -nieskończoności lub +nieskończoności można skorzystać z przycisków +∞ lub -∞. Jeśli w danym punkcie granica lewostronna i prawostronna nie są równe, kalkulator oblicza obie i wyświetla wynik w postaci (granica_lewostronna, granica_prawostronna).
lim = ?
Granica funkcji to wartość, do której obrazy danej funkcji zbliżają się nieograniczenie dla argumentów dostatecznie bliskich wybranemu punktowi.

Zobacz również

Polecany kalkulator online granicy funkcji (0)

      1 + 2 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.