Kalkulator online sumy częściowej szeregu beta

Obliczanie sumy częściowej szeregu liczbowego.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
n = = 55
Dla danego nieskończonego ciągu liczb rzeczywistych $a_{n}$ definiuje się $N$-tą sumę częściową ciągu $a_{n}$ (bądź sumę częściową szeregu) wzorem
$s_N = \sum_{n=0}^N a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_N.$ Szeregiem nazywa się ciąg $(s_{N})$ sum częściowych.
Przykłady:
1) n = 1 5 n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
2) n = 1 10 1 n = 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 = 7381 2520
3) n = 1 7 2 n = 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2 6 + 2 7 = 254

Zobacz również

Polecany kalkulator online sumy częściowej szeregu (0)

      4 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.