LICZEBNIK.PL

Skracanie ułamków

= =

Skracanie ułamków polega na podzieleniu licznika i mianownika danego ułamka przez największy wspólny dzielnik (nwd) licznika i mianownika.

Ułamek, którego licznik i mianownik nie mają wspólnego dzielnika większego od 1 to ułamek nieskracalny.