LICZEBNIK.PL

Kalkulator średniej geometrycznej

Obliczanie online średniej geometrycznej
Średnią geometryczną $n$ dodatnich liczb ${\displaystyle a_{1},a_{2},\dots ,a_{n}}$ nazywamy liczbę:
$${\displaystyle G:={\sqrt[{n}]{a_{1}\cdot a_{2}\cdot \ldots \cdot a_{n}}}.}$$ W szczególności średnia geometryczna liczb $a$ i $b$ jest równa ${\displaystyle {\sqrt {a\cdot b}}}$.