Kalkulator średniej geometrycznej

Obliczanie online średniej geometrycznej
Średnią geometryczną $n$ dodatnich liczb ${\displaystyle a_{1},a_{2},\dots ,a_{n}}$ nazywamy liczbę:
$${\displaystyle G:={\sqrt[{n}]{a_{1}\cdot a_{2}\cdot \ldots \cdot a_{n}}}.}$$ W szczególności średnia geometryczna liczb $a$ i $b$ jest równa ${\displaystyle {\sqrt {a\cdot b}}}$.

Zobacz również

Polecany kalkulator średniej geometrycznej (0)

      4 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.