Mapa strony

Liczby i dzialania

Kalkulator dzielenia pisemnego
Kalkulator dzielenia z resztą
Kalkulator kwadratu liczby
Sprawdzanie liczb pierwszych
Kalkulator rzymskiego systemu zapisywania liczb
Kalkulator liczb zespolonych
Kalkulator logarytmów o dowolnych podstawach
Kalkulator mnożenia pisemnego
Konwersja liczb rzeczywistych do notacji wykładniczej
Operatory bitowe kalkulator
Kalkulator pierwiastka kwadratowego
Kalkulator pierwiastków sześciennych (3 stopnia)
Kalkulator pierwiastków dowolnego stopnia
Porównywanie liczb
Kalkulator potęg
Kalkulator procentów
Skracanie ułamków
Stężenia procentowe
Kalkulator zamiany liczb w systemach liczbowych
Kalkulator sześcianu liczby
Kalkulator ułamków łańcuchowych
Działania na ułamkach
Kalkulator wartości bezwzględnej
Zamiana ułamków zwykłych/dziesiętnych oraz ułamków niewłaściwych/liczb mieszanych
Zaokrąglanie liczb
Zbiory liczbowe

Arytmetyka

Kolejność wykonywania działań
Kalkulator najmniejszej wspólnej wielokrotności
Kalkulator największego wspólnego dzielnika
Kalkulator podzielności liczb
Kalkulator rozkładu na czynniki pierwsze
Tabliczka mnożenia od 1 do 20

Algebra

Działania na wielomianach (jednomianach, dwumianach, trójmianach) i upraszczanie wielomianów
Dzielenie pisemne wielomianów z resztą
Kalkulator macierzy odwrotnej
Kalkulator mnożenia macierzy
Rozwiązywanie proporcji
Rozkład na ułamki proste
Rozwiązywanie równania
Rozwiązywanie układów równań
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Działania na wektorach
Kalkulator wyznacznika macierzy

Analiza matematyczna

Kalkulator całki nieoznaczonej
Kalkulator online całki oznaczonej
Kalkulator funkcji cyklometrycznych (kołowych)
Kalkulator funkcji trygonometrycznych
Kalkulator online granicy funkcji
Kalkulator online iloczynu częściowego ciągu
Kalkulator pochodnych
Przebieg zmienności funkcji
Kalkulator online sumy częściowej szeregu

Geometria

Obliczanie liczby wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa
Obliczanie boku, przekątnej, pola i obwodu kwadratu
Obliczanie liczby wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa
Obliczanie boków, przekątnej, pola i obwodu prostokąta
Obliczanie długości boku, przekątnych, pola i obwodu rombu
Kalkulator pola trapezu
Kalkulator trójkąta prostokątnego
Kalkulator dla trójkąta równoramiennego
Obliczanie boku, wysokości, pola i obwodu trójkąta równobocznego

Logika

Sprawdzanie zdań logicznych

Statystyka

Kalkulator odominanty (wartości modalnej)
Kalkulator online odchylenia standardowego
Kalkulator mediany (wartości środkowej)
Kalkulator średniej arytmetycznej
Kalkulator średniej geometrycznej
Kalkulator średniej arytmetycznej ważonej
Kalkulator online wariancji

Zamiana jednostek

Zamiana jednostek informacji
Kalkulator skali mapy
Zamiana jednostek czasu
Zamiana jednostek długości
Zamiana jednostek objętości
Zamiana jednostek powierzchni
Zamiana jednostek masy

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.