Zamiana jednostek masy

Prezentujemy kalkulator wagi umożliwiający zamianę popularnych jednostek masy.
Aby dokonać zamiany jednostek, należy wpisać wartość do przeliczenia w pole poniżej oraz wybrać jednostkę wprowadzonej wartości. Przeliczenia na inne jednostki wagi wyświetlą się poniżej.


1 dm³ (litr) = 1000000 mm³
1 dm³ (litr) = 1000 cm³
1 dm³ (litr) = 1 dm³
1 dm³ (litr) = 0.001 m³
1 dm³ (litr) = 1e-12 km³

W układzie SI jednostką masy jest kilogram (kg). Zdefiniowany w odniesieniu do stałej Plancka (h).”
W życiu codziennym innym popularnymi jednostkami wagi są:
gram (g) = 1/1000 kg
dekagram = 1/100 kg
tona (t) = 1000kg

W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz dawnych koloniach brytyjskich używane są również jednostki imperialne czyli:
1 gran (grain) [gr] = 64,79891 mg
1 dram [dr] = 27 i 11/32 grains ≈ 1,77184519 g
1 uncja (ounce) [oz] = 28,3495 g
1 funt (pound) [lb] = 16 uncji = 256 drams = 7000 grains = 453,59237 g
1 kamień (stone) [st] = 14 pounds = 6,35 kg
1 quarter = 2 stones = 28 pounds = 12,7 kg
1 cetnar (hundredweight) [cwt] = 4 quarters = 112 pounds = 50,8 kg
1 tona angielska (UK ton) [t] = 1 US long ton = 20 hundredweight = 2240 pounds = 1016 kg
1 tona amerykańska (US ton lub short ton) [t] = 2000 pounds = 907 kg

Przeliczniki jednostek masy/wagi

Jednostki g dag kg (litr) t
g $x$ $x\cdot\dfrac{1}{10}$
(g na dag)
$x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(g na kg)
$x\cdot\dfrac{1}{1000000}$
(g na t)
dag $x\cdot10$
(dag na g)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{100}$
(dag na kg)
$x\cdot\dfrac{1}{100000}$
(dag na t)
kg $x\cdot1000$
(kg na g)
$x\cdot100$
(kg na dag)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(kg na t)
t $x\cdot{1000000}$
(t na g)
$x\cdot100000$
(t na dag)
$x\cdot1000$
(t na kg)
$x$

Zobacz również

Polecany zamiana jednostek masy (0)

      3 + 3 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.