LICZEBNIK.PL

Przebieg zmienności funkcji alfa

Niniejsza strona przedstawia wykres podanej przez użytkownika funkcji oraz oblicza funkcję pochodną i drugą pochodną oraz wyświetla ich wykresy. Dodatkowo obliczane są miejsca zerowe funkcji oraz pierwszej i drugiej pochodnej.
Funkcję, której przebieg badamy należy, wpisać w pole oznaczone poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Uwaga: Kalkulator jest w początkowej fazie tworzenia. Pochodne i miejsca zerowe nie zawsze są prawidłowo obliczane.
f ( x ) =


Badanie przebiegu zmienności funkcji – zadanie matematyczne polegające na wyznaczeniu pewnych własności danej wzorem funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywistej, które można wywnioskować z niej samej oraz z jej pierwszej i drugiej pochodnej.