Działania na ułamkach

Kalkulator podstawowych działań arytmetycznych na ułamkach zwykłych, dziesiętnych, okresowych i liczbach mieszanych. Ułamki należy wpisać w pola oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Dostępne działania to dodawanie (+), odejmowania (−), mnożenie (·), dzielenie (:), reszta z dzielenia (modulo, mod), potęgowanie (^).

Ułamki można wpisywać w postaci:
· ułamków zwykłych np. "12/345"
· liczb mieszanych np. "1 2/3" (jeden i dwie trzecie)
· ułamków dziesiętnych np. "0.7"
· ułamków dziesiętnych okresowych np. "1.(01)"
3 4

Ułamek to wyrażenie postaci $\frac{a}{{b}}$ gdzie $a$ (nazywane licznikiem) oraz $b$ (nazywane mianownikiem), są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi.

Ułamek zwykły to ułamek, w którym licznik i mianownik są liczbami całkowitymi.

Liczba mieszana to liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego.

Ułamek dziesiętny to zapis liczby rzeczywistej w postaci ułamka, którego mianownik jest potęgą o wykładniku naturalnym liczby 10.

Ułamek okresowy to ułamek dziesiętny nieskończony, w którym począwszy od pewnego miejsca po przecinku, pewna grupa cyfr (zwana okresem) powtarza się.

Zobacz również

Polecany działania na ułamkach (5)

      4 + 5 = ?    
Ok
DODAŁ: Huj DNIA 2023-02-27 16:36:19
Ok
DODAŁ: Juk DNIA 2023-02-27 16:36:01
xd
DODAŁ: młody_young DNIA 2022-12-08 19:11:54
erwerqwr
DODAŁ: wer DNIA 2022-12-08 18:50:28
:-)
DODAŁ: Iska1102 DNIA 2022-12-05 17:45:35

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.