LICZEBNIK.PL

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych

Kalkulator online poniżej umożliwia upraszczanie wyrażeń algebraicznych poprzez redukowanie i łączenie wyrazów podobnych oraz obliczanie wyrażeń matematycznych. Wyrażenie do uproszczenia należy wpisać w pole oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie matematyczne, złożone ze stałych lub zmiennych, połączonych znakami działań (+, −, ·, :, potęgi i pierwiastka) i nawiasów.