Upraszczanie wyrażeń algebraicznych

Kalkulator online poniżej umożliwia upraszczanie wyrażeń algebraicznych poprzez redukowanie i łączenie wyrazów podobnych oraz obliczanie wyrażeń matematycznych. Wyrażenie do uproszczenia należy wpisać w pole oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie matematyczne, złożone ze stałych lub zmiennych, połączonych znakami działań (+, −, ·, :, potęgi i pierwiastka) i nawiasów.

Zobacz również

Polecany upraszczanie wyrażeń algebraicznych (4)

      2 + 4 = ?    
Vg
DODAŁ: Hhgy DNIA 2024-05-23 07:32:31
Ffgg
DODAŁ: Ttfdd DNIA 2024-05-23 07:32:17
Ggyuh
DODAŁ: Ffgg DNIA 2024-05-23 07:32:05
Trff
DODAŁ: Ccg DNIA 2024-05-23 07:31:54

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.