Zamiana jednostek długości

Prezentujemy kalkulator długości pozwalający na szybką konwersję popularnych jednostek długości.
Aby dokonać zamiany jednostek, należy wpisać wartość do przeliczenia w pole poniżej oraz wybrać jednostkę wprowadzonej wartości. Przeliczenia na inne jednostki długości wyświetlą się poniżej.

1 m = 1000 mm
1 m = 100 cm
1 m = 10 dm
1 m = 1 m
1 m = 0.1 dam
1 m = 0.001 km

Metr (stgr. μέτρον) jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

Dekametr (symbol: dam) to wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden dekametr równa się 10 metrom.

Przeliczniki jednostek długości

Jednostki mm cm dm m dam km
mm $x$ $x\cdot\dfrac{1}{10}$
(mm na cm)
$x\cdot\dfrac{1}{100}$
(mm na dm)
$x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(mm na m)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(mm na dam)
$x\cdot\dfrac{1}{1000000}$
(mm na km)
cm $x\cdot10$
(cm na mm)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{10}$
(cm na dm)
$x\cdot\dfrac{1}{100}$
(cm na m)
$x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(cm na dam)
$x\cdot\dfrac{1}{100000}$
(cm na km)
dm $x\cdot100$
(dm na mm)
$x\cdot10$
(dm na cm)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{10}$
(dm na m)
$x\cdot\dfrac{1}{100}$
(dm na dam)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(dm na km)
m $x\cdot1000$
(m na mm)
$x\cdot100$
(m na cm)
$x\cdot10$
(m na dm)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{10}$
(m na dam)
$x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(m na km)
dam $x\cdot10000$
(dam na mm)
$x\cdot1000$
(dam na cm)
$x\cdot100$
(dam na dm)
$x\cdot10$
(dam na m)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{100}$
(dam na km)
km $x\cdot1000000$
(km na mm)
$x\cdot100000$
(km na cm)
$x\cdot10000$
(km na dm)
$x\cdot1000$
(km na m)
$x\cdot100$
(km na dam)
$x$

Zobacz również

Polecany zamiana jednostek długości (0)

      5 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.