LICZEBNIK.PL

Kalkulator potęg

Poniższy kalkulator umożliwia obliczanie potęg liczb całkowitych, rzeczywistych i ułamków. Podstawę i wykładnik potęgi należy wpisać w pola oznaczone poniżej. Separatorem dziesiętnym dla liczby rzeczywistych jest kropka.
Ułamki można wpisywać w postaci:
· ułamków zwykłych np. "1/2"
· ułamków dziesiętnych np. "0.1"
· ułamków dziesiętnych okresowych np. "0.(3)"
= 256
Potęgowanie to działanie dwuargumentowe będące uogólnieniem wielokrotnego mnożenia elementu przez siebie.
Potęgowany element nazywa się podstawą, zaś liczba czynników w mnożeniu, zapisywana zwykle w indeksie górnym po prawej stronie podstawy, nosi nazwę wykładnika. Wynik potęgowania to potęga elementu.
Drugą potęgę nazywa się kwadratem, a trzecią – sześcianem.