Kalkulator potęg

Poniższy kalkulator umożliwia obliczanie potęg liczb całkowitych, rzeczywistych i ułamków. Podstawę i wykładnik potęgi należy wpisać w pola oznaczone poniżej. Separatorem dziesiętnym dla liczby rzeczywistych jest kropka.
Ułamki można wpisywać w postaci:
· ułamków zwykłych np. "1/2"
· ułamków dziesiętnych np. "0.1"
· ułamków dziesiętnych okresowych np. "0.(3)"
= 16
Potęgowanie to działanie dwuargumentowe będące uogólnieniem wielokrotnego mnożenia elementu przez siebie.
Potęgowany element nazywa się podstawą, zaś liczba czynników w mnożeniu, zapisywana zwykle w indeksie górnym po prawej stronie podstawy, nosi nazwę wykładnika. Wynik potęgowania to potęga elementu.
Drugą potęgę nazywa się kwadratem, a trzecią – sześcianem.

Przykłady:
32 (kwadrat liczby 3) =3⋅3=9
(-2)3 (sześcian liczby -2) =(-2)⋅(-2)⋅(-2)=-8
(-1)0 =1
2-2 = 0.25
(12)4=116=0.0625
0.(3)5=1243=0.(004115226337448559670781893)

Zobacz również

Polecany kalkulator potęg (0)

      2 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.