LICZEBNIK.PL

Kalkulator mnożenia pisemnego

=
$$ \begin{align}55555& \\\underline{⋅\quad 123}& \\166665\hspace{0em} & \\111110\hspace{0.5em} & \\\underline{+\quad 55555\hspace{1em}} & \\6833265& \\\end{align} $$
Mnożenie pisemne i prezentacja algorytmu pisemnego mnożenia dla dowolnych liczb całkowitych.