LICZEBNIK.PL

Kalkulator średniej arytmetycznej ważonej

Obliczanie online arytmetycznej średniej ważonej
Średnia ważona to średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.

Średnia ważona arytmetyczna
Niech zbiór danych ${\displaystyle [x_{1},x_{2},\dots ,x_{n}]}$ ma nieujemne wagi, z których przynajmniej jedna jest różna od zera, odpowiednio ${\displaystyle [w_{1},w_{2},\dots ,w_{n}].}$
Wówczas średnia ważona arytmetyczna jest wyrażona wzorem $${\displaystyle {\bar {x}}={\frac {\sum _{i=1}^{n}w_{i}x_{i}}{\sum _{i=1}^{n}w_{i}}},}$$ czyli:
$$ {\displaystyle {\bar {x}}={\frac {w_{1}x_{1}+w_{2}x_{2}+\cdots +w_{n}x_{n}}{w_{1}+w_{2}+\cdots +w_{n}}}.}$$ W ten sposób dane, którym przypisano większe wagi, mają większy udział w określeniu średniej ważonej niż dane, którym przypisano mniejsze wagi.