Kalkulator macierzy odwrotnej

W celu obliczenia macierzy odwrotnej należy wpisać wszystkie elementy macierzy poniżej. Do zmiany wielkość macierzy służą przyciski 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5.
Elementy macierzy mogą być zapisywane jako ułamki zwykłe lub proste wyrażenia algebraiczne.
- 1 = ?
Niech $A$ będzie macierzą kwadratową ustalonego stopnia. Macierz $A$ jest odwracalna, jeśli istnieje taka macierz $B$, że zachodzi $AB=BA=I$
gdzie $I$ jest macierzą jednostkową. Macierz $B$ nazywa się wówczas macierzą odwrotną do macierzy $A$ i oznacza się przez $A^{-1}$.
Jeżeli taka macierz $B$ nie istnieje, to macierz $A$ nazywamy nieodwracalną.

Zobacz również

Polecany kalkulator macierzy odwrotnej (0)

      5 + 2 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.