LICZEBNIK.PL

Kalkulator macierzy odwrotnej

W celu obliczenia macierzy odwrotnej należy wpisać wszystkie elementy macierzy poniżej. Do zmiany wielkość macierzy służą przyciski 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5.
Elementy macierzy mogą być zapisywane jako ułamki zwykłe lub proste wyrażenia algebraiczne.
- 1 = ?
Niech $A$ będzie macierzą kwadratową ustalonego stopnia. Macierz $A$ jest odwracalna, jeśli istnieje taka macierz $B$, że zachodzi $AB=BA=I$
gdzie $I$ jest macierzą jednostkową. Macierz $B$ nazywa się wówczas macierzą odwrotną do macierzy $A$ i oznacza się przez $A^{-1}$.
Jeżeli taka macierz $B$ nie istnieje, to macierz $A$ nazywamy nieodwracalną.