Kalkulator najmniejszej wspólnej wielokrotności

Aby obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność, należy wprowadzić 2 liczby naturalne w pola poniżej.
Najmniejsza wspólna wielokrotność i to: 12
Najmniejsza wspólna wielokrotność dwóch lub więcej liczb naturalnych $a1$, $a2$, ..., $an$ to najmniejsza liczba naturalna ze zbioru wszystkich liczb naturalnych, których dzielnikiem jest każda z liczb $a1$ , . . . , $an$.
Najmniejszą wspólną wielokrotność liczb naturalnych $a1$, $a2$, ..., $an$ oznacza się symbolem $NWW( a1, ..., an)$.

Wielokrotność liczby naturalnej $a$, to każda liczba $b$ postaci $b = n a$ , gdzie $n$ jest liczbą naturalną.
Wspólna wielokrotność liczb naturalnych $x$ i $y$ jest to taka liczba $z$, która jest wielokrotnością liczby $x$ i jest wielokrotnością liczby $y$, to znaczy istnieją takie liczby $k$, $l$ należące do zbioru liczb naturalnych, że $z = kx$ i $z = ly$.

Zobacz również

Polecany kalkulator najmniejszej wspólnej wielokrotności (0)

      2 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.