LICZEBNIK.PL

Kalkulator online całki oznaczonej beta

Obliczanie całki oznaczonej umożliwia formularz poniżej.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Kąty podawać należy w radianach.
d x = ?
Funkcja pierwotna (całka) dla dla danej funkcji $f$ to taka funkcja $F$, której pochodna $F'$ jest równa $f$. Całka oznaczona funkcji na danym przedziale jest równa różnicy wartości funkcji pierwotnej w końcach tego przedziału.