Kalkulator online całki oznaczonej beta

Obliczanie całki oznaczonej umożliwia formularz poniżej.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Kąty podawać należy w radianach.
d x = ?
Funkcja pierwotna (całka) dla dla danej funkcji $f$ to taka funkcja $F$, której pochodna $F'$ jest równa $f$. Całka oznaczona funkcji na danym przedziale jest równa różnicy wartości funkcji pierwotnej w końcach tego przedziału.

Zobacz również

Polecany kalkulator online całki oznaczonej (0)

      2 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.