LICZEBNIK.PL

Kalkulator kwadratu liczby

Prosty kalkulator kwadratu liczby rzeczywistej dostępny jest poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Kalkulator dla dowolnych potęg dostępny jest tutaj.
2 = =
Kwadrat liczby to wynik przemnożenia liczby przez siebie, a więc jest to potęga o wykładniku równym 2 (drugą potęgą liczby).
Kwadrat liczby x zapisuje się w postaci x2.
Termin kwadrat nawiązuje do geometrii, ponieważ pole powierzchni kwadratu o boku a jest równe a2.
Kwadrat liczby naturalnej wprowadzany jest zazwyczaj w IV klasie szkoły podstawowej.
Przykłady:
22 (kwadrat liczby 2) =2⋅2=4
(-1)2 (kwadrat liczby -1) =-1⋅-1=1
(-3)2 (kwadrat liczby -3) =-3⋅-3=9