Kalkulator kwadratu liczby

Prosty kalkulator kwadratu liczby rzeczywistej dostępny jest poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Ułamki można wpisywać w postaci:
· ułamków zwykłych np. "1/6"
· ułamków dziesiętnych np. "0.77"
· ułamków dziesiętnych okresowych np. "0.(3)"
Kalkulator dla dowolnych potęg dostępny jest tutaj.
2 = 3 · 3 = 9
Kwadrat liczby to wynik przemnożenia liczby przez siebie, a więc jest to potęga o wykładniku równym 2 (drugą potęgą liczby).
Kwadrat liczby x zapisuje się w postaci x2.
Termin kwadrat nawiązuje do geometrii, ponieważ pole powierzchni kwadratu o boku a jest równe a2.
Kwadrat liczby naturalnej wprowadzany jest zazwyczaj w IV klasie szkoły podstawowej.
Przykłady:
22 (kwadrat liczby 2) =2⋅2=4
(-1)2 (kwadrat liczby -1) =-1⋅-1=1
(-3)2 (kwadrat liczby -3) =-3⋅-3=9
(25)2=(25)(25)=425
0.(3)=(13)(13)=19

Zobacz również

Polecany kalkulator kwadratu liczby (0)

      3 + 5 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.