LICZEBNIK.PL

Rozwiązywanie równania alfa

Kalkulator poniżej umożliwia znalezienie rozwiązania (lub rozwiązań) równań jednej zmiennej $x$.
Jeśli wprowadzone zostanie wyrażenie algebraiczne niebędące równaniem, kalkulator przyjmie, że wyrażenie równe jest 0 (np. x-2 traktowane jest jak x-2=0).
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Kąty podawać należy w radianach.
Rozwiązywane są równania liniowe, kwadratowe, sześciennie jak i równania wyższych stopni.
Uwaga: Kalkulator w trakcie tworzenia. Nie dla wszystkich przypadków znalezione rozwiązania będą prawidłowe.
Rozwiązywanie równań zmiennej x. Jeśli zamiast równania zostanie podane funkcja znalezione zostaną jej miejsca zerowe.