Rozwiązywanie równania alfa

Kalkulator poniżej umożliwia znalezienie rozwiązania (lub rozwiązań) równań jednej zmiennej $x$.
Jeśli wprowadzone zostanie wyrażenie algebraiczne niebędące równaniem, kalkulator przyjmie, że wyrażenie równe jest 0 (np. x-2 traktowane jest jak x-2=0).
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Kąty podawać należy w radianach.
Rozwiązywane są równania liniowe, kwadratowe, sześciennie jak i równania wyższych stopni.
Uwaga: Kalkulator w trakcie tworzenia. Nie dla wszystkich przypadków znalezione rozwiązania będą prawidłowe.
Rozwiązywanie równań zmiennej x. Jeśli zamiast równania zostanie podane funkcja znalezione zostaną jej miejsca zerowe.

Zobacz również

Polecany rozwiązywanie równania (0)

      4 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.