LICZEBNIK.PL

Kalkulator pierwiastków dowolnego stopnia

Poniższy kalkulator umożliwia obliczanie pierwiastków dowolnego stopnia. Liczbę i stopień pierwiastka proszę wpisać w pola oznaczone poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
=
Definicja pierwiastka: Niech dana będzie dodatnia liczba całkowita $n$ nazywana stopniem. Pierwiastkiem z liczby $x$ stopnia $n$ nazywa się taką liczbę $r$, która podniesiona do $n$-tej potęgi jest równa $x$. Czyli jest to dowolna liczba $r$ spełniająca równość $r^n = x$.
Przykład:
$\sqrt{2}$ (pierwiastek z 2) $≈1.4142135623730951$ bo $1.4142135623730951⋅1.4142135623730951≈2$