LICZEBNIK.PL

Kalkulator pierwiastków dowolnego stopnia

=
Definicja pierwiastka: Niech dana będzie dodatnia liczba całkowita $n$ nazywana stopniem. Pierwiastkiem z liczby $x$ stopnia $n$ nazywa się taką liczbę $r$, która podniesiona do $n$-tej potęgi jest równa $x$. Czyli jest to dowolna liczba $r$ spełniająca równość $r^n = x$.