LICZEBNIK.PL

Obliczanie boku, przekątnej, pola i obwodu kwadratu

Kalkulator online obliczający bok, przekątną, pole i obwód kwadratu.
Jedną z wartości (bok, przekątną, pole lub obwód) należy wpisać w jedno z pól oznaczonych poniżej. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.
kwadrat

Kwadrat to wielokąt foremny o czterech bokach (czworokąt foremny), czyli czworobok o czterech przystających bokach (a stąd równej długości) i tyluż przystających kątach wewnętrznych (a stąd prostych).
Można go również scharakteryzować jako prostokąt o przystających bokach (bądź równej długości, bądź też prostokąt równoboczny), romb o przystających (bądź prostych) kątach wewnętrznych.