Sprawdzanie zdań logicznych beta

Sprawdzanie, czy wyrażenie klasycznego rachunku zdań jest tautologią przy pomocy metody zero-jedynkowej.
Wyrażenie do sprawdzenia należy wpisać w pole poniżej.
Zmienne zdaniowe należy wpisywać w nawiasach sześciennych (np. "{p}" "{q}"), koniunkcję jako "i", alternatywę jako "lub", negację jako "nie", równoważność jako "<->", implikację jako "=>", zdanie prawdziwe jako "1", a zdanie fałszywe jako "0".
Przykładowe zdanie logiczne w akceptowalnym formacie to ({p} i nie {p}) lub {q} (czyli (p∧¬p)∨q).
Na podstawie wpisanego zdania zostanie przedstawiona tabelka ze wszystkimi możliwymi kombinacjami zmiennych zdaniowych, obliczonymi wartościami logicznymi dla wszystkich kombinacji oraz podsumowaniem czy zdanie jest tautologia lub kontrtautologią.


Skrócona tabelka zero-jedynkowa
Zmienne zdanioweZdanie logiczneWynik
Metoda zero-jedynkowa to metoda służąca do sprawdzania czy wyrażenie Klasycznego Rachunku Zdań (KRZ) jest tautologią, czyli prawem tego rachunku. Jest to metoda stosowalna do dowolnej formuły KRZ. Wymaga sprawdzenia wartości końcowej dla każdego wartościowania danej formuły.

Zobacz również

Polecany sprawdzanie zdań logicznych (0)

      3 + 3 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.