LICZEBNIK.PL

Kalkulator pochodnych

Poniższy kalkulator umożliwia obliczenie pochodnej funkcji. Funkcję należy wpisać w pole oznaczone .
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty należy podawać w radianach.
( ) ( x ) = ?
Pochodna funkcji to miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów. Pochodne są podstawowym narzędziem rachunku różniczkowego.