Kalkulator pochodnych

Poniższy kalkulator umożliwia obliczenie pochodnej funkcji. Funkcję należy wpisać w pole oznaczone .
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty należy podawać w radianach.
( ) ( x ) = ?
Pochodna funkcji to miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów. Pochodne są podstawowym narzędziem rachunku różniczkowego.

Zobacz również

Polecany kalkulator pochodnych (1)

      4 + 1 = ?    
( e ( 3 ⋅ x ) + 4 ⋅ x ) ⋅ l n ( 2 ⋅ x + 3 )
DODAŁ: ( e ( 3 ⋅ x ) + 4 ⋅ x ) ⋅ l n ( 2 ⋅ x + 3 ) DNIA 2023-01-08 19:01:11

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.