LICZEBNIK.PL

Kalkulator pochodnej funkcji

( ) ( x ) = ?
Pochodna funkcji to miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów. Pochodne są podstawowym narzędziem rachunku różniczkowego.