Kalkulator pochodnych

Poniższy kalkulator umożliwia obliczenie pochodnej funkcji. Funkcję należy wpisać w pole oznaczone .
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty należy podawać w radianach.
( ) ( x ) = ?
Pochodna funkcji to miara szybkości zmian wartości funkcji względem zmian jej argumentów. Pochodne są podstawowym narzędziem rachunku różniczkowego.

Zobacz również

Polecany kalkulator pochodnych (0)

      5 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.