LICZEBNIK.PL

Obliczanie boków, przekątnej, pola i obwodu prostokąta

Kalkulator online obliczający boki, przekątną, pole i obwód prostokąta. Dostępne schematy obliczeń:
· obliczenie pola, obwodu i przekątnej na podstawie boków
· obliczenie boków i przekątnej na podstawie pola i obwodu
Znane wartości (boki, przekątną, pole lub obwód) należy wpisać w pola oznaczonych poniżej. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.
prostokat

Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie wewnętrzne kąty proste (stąd również jego nazwa). Prostokąt jest szczególnym przypadkiem trapezu prostokątnego oraz równoległoboku. Szczególnym przypadkiem prostokąta (o wszystkich bokach tej samej długości) jest kwadrat.
Prostokąt, który nie jest kwadratem, ma dokładnie dwie osie symetrii i środek symetrii. Przekątne prostokąta są równej długości i przecinają się w połowie. Kąt między przekątnymi jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy prostokąt jest kwadratem.