LICZEBNIK.PL

Porównywanie liczb

Kalkulator porównywający dowolne liczby wpisane w pola poniżej. Liczby mogą być zapisane jako ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne lub wyrażenie arytmetyczne wykorzystujące funkcje trygonometryczne i logarytmy.
Po wprowadzeniu liczb pomiędzy nimi pojawi się znak "<", ">" lub "=" w zależności czy pierwsza liczba jest mniejsza, większa czy równa drugiej.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Miary kątów należy podawać należy w radianach.
Przykładowe porównania:
1) porównywanie ułamków zwykłych:
1 7 > 1 8

2) porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych:
1 2 = 0.5
3) porównywanie ułamków zwykłych i okresowych:
1 3 = 0.(3)

3) porównywanie wyników prostych działań:
3 4 < 3 4
1 1 + 1 = 2 - 1
2 < 99 70
10 ! = 3628800
3.141592653589 < π
| - 7 | = 7

4) porównania z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych i logarytmów:
cos ( 0 ) > sin ( 0 )
log 10 1 = 0