Porównywanie liczb

Kalkulator porównywający dowolne liczby wpisane w pola poniżej. Liczby mogą być zapisane jako ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne lub wyrażenie arytmetyczne wykorzystujące funkcje trygonometryczne i logarytmy.
Po wprowadzeniu liczb pomiędzy nimi pojawi się znak "<", ">" lub "=" w zależności czy pierwsza liczba jest mniejsza, większa czy równa drugiej.
Liczby mieszane należy wpisywać w postaci liczba całkowita + ułamek właściwy (np. 3+1/2). Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Miary kątów należy podawać należy w radianach.
Przykładowe porównania:
1) porównywanie ułamków zwykłych:
1 7 > 1 8

2) porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych:
1 2 = 0.5
3) porównywanie ułamków zwykłych i okresowych:
1 3 = 0.(3)

3) porównywanie wyników prostych działań:
3 4 < 3 4
1 1 + 1 = 2 - 1
2 < 99 70
10 ! = 3628800
3.141592653589 < π
| - 7 | = 7

4) porównania z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych i logarytmów:
cos ( 0 ) > sin ( 0 )
log 10 1 = 0

Zobacz również

Polecany porównywanie liczb (0)

      1 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.