LICZEBNIK.PL

Zamiana jednostek powierzchni

Prezentujemy kalkulator powierzchni umożliwiający zamianę popularnych jednostek powierzchni.
Aby dokonać zamiany jednostek, należy wpisać wartość do przeliczenia w pole poniżej oraz wybrać jednostkę wprowadzonej wartości. Przeliczenia na inne jednostki powierzchni wyświetlą się poniżej.

1 m² = 1000000 mm²
1 m² = 10000 cm²
1 m² = 100 dm²
1 m² = 1 m²
1 m² = 0.000001 km²
1 m² = 0.01 a
1 m² = 0.0001 ha

Ar (z fr. are od łac. area „plac; klepisko; boisko”) to jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie, geodezji i leśnictwie. 1 ar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 10 m. Oznaczana symbolem a.

Hektar to jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie, leśnictwie i geodezji (ewidencja gruntów i budynków). 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczany symbolem ha.Nazwa pochodzi od przedrostka „hekto-” oznaczającego 100 i nazwy jednostki miary ar.

Przeliczniki jednostek powierzchni

Jednostki mm² cm² dm² km² a ha
mm² $x$ $x\cdot\dfrac{1}{100}$
(mm² na cm²)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(mm² na dm²)
$x\cdot\dfrac{1}{10^6}$
(mm² na m²)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{12}}$
(mm² na km²)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{8}}$
(mm² na a)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{10}}$
(mm² na ha)
cm² $x\cdot100$
(cm² na mm²)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{100}$
(cm² na dm²)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(cm² na m²)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{10}}$
(cm² na km²)
$x\cdot\dfrac{1}{10^6}$
(cm² na a)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{8}}$
(cm² na ha)
dm² $x\cdot10000$
(dm² na mm²)
$x\cdot100$
(dm² na cm²)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{100}$
(dm² na m²)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{8}}$
(dm² na km²)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(dm² na a)
$x\cdot\dfrac{1}{10^6}$
(dm² na ha)
$x\cdot10^6$
(m² na mm²)
$x\cdot10000$
(m² na cm²)
$x\cdot100$
(m² na dm²)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{10^6}$
(m² na km²)
$x\cdot\dfrac{1}{100}$
(m² na a)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(m² na ha)
km² $x\cdot10^{12}$
(km² na mm²)
$x\cdot10^{10}$
(km² na cm²)
$x\cdot10^{8}$
(km² na dm²)
$x\cdot10^6$
(km² na m²)
$x$ $x\cdot10000$
(km² na a)
$x\cdot100$
(km² na ha)
a $x\cdot10^{8}$
(a na mm²)
$x\cdot10^6$
(a na cm²)
$x\cdot10000$
(a na dm²)
$x\cdot100$
(a na m²)
$x\cdot\dfrac{1}{10000}$
(a na km²)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{100}$
(a na ha)
ha $x\cdot10^{10}$
(ha na mm²)
$x\cdot10^{8}$
(ha na cm²)
$x\cdot10^6$
(ha na dm²)
$x\cdot10000$
(ha na m²)
$x\cdot\dfrac{1}{100}$
(ha na km²)
$x\cdot100$
(ha na a)
$x$