LICZEBNIK.PL

Kalkulator dzielenia pisemnego

Aby wykonać dzielenie pisemne należy wpisać dzielną i dzielnik w pola poniżej. Wynik podawany jest zarówno w formie z resztą jak i w zapisie dziesiętnym.
: =
$$ \def\?{\phantom{0}} \begin{array}{r@{}l} &\?\?41\\ \hspace{.2em} \hspace{-.2em}\overline{\strut\hspace{1em}}\hspace{-1.5em}&\overline{\strut5125}:125\\ &\underline{500}\\ &\?125\\ &\underline{\?125}\\ &\?\?\?0 \end{array} $$
Dzielenie pisemne i prezentacja algorytmu pisemnego dzielenia dla dowolnych liczb całkowitych.