LICZEBNIK.PL

Kalkulator dzielenia pisemnego

Aby wykonać dzielenie pisemne należy wpisać dzielną i dzielnik w pola poniżej. Wynik podawany jest zarówno w formie z resztą jak i w zapisie dziesiętnym.
: =
$$ \def\?{\phantom{0}} \begin{array}{r@{}l} &\?\?41\\ \hspace{.2em} \hspace{-.2em}\overline{\strut\hspace{1em}}\hspace{-1.5em}&\overline{\strut5125}:125\\ &\underline{500}\\ &\?125\\ &\underline{\?125}\\ &\?\?\?0 \end{array} $$
Dzielenie pisemne i prezentacja algorytmu pisemnego dzielenia dla dowolnych liczb całkowitych.

Przykład 1:
1234:125=9 reszta 109 (9.872) 0 0 0 9 ¯ 1234 ¯ : 125 1125 _ 0 109
Przykład 2:
98765432:8=12345679 12345679 ¯ 98765432 ¯ : 8 8 _ 18 16 _ 0 27 0 24 _ 0 0 36 0 0 32 _ 0 0 0 45 0 0 0 40 _ 0 0 0 0 54 0 0 0 0 48 _ 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 56 _ 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 _ 0 0 0 0 0 0 0 0