LICZEBNIK.PL

Kalklulator dla dzielenia pisemnego

: =
$$ \def\?{\phantom{0}} \begin{array}{r@{}l} &\?\?41\\ 125\hspace{.2em})\hspace{-.2em}\overline{\strut\hspace{1em}}\hspace{-1.5em}&\overline{\strut5125}\\ &\underline{500}\\ &\?125\\ &\underline{\?125}\\ &\?\?\?0 \end{array} $$
Dzielenie pisemne i prezentacja algorytmu pisemnego dzielenia dla dowolnych liczb całkowitych.