Kalkulator logarytmów o dowolnych podstawach

Poniższy kalkulator umożliwia obliczanie logarytmów o dowolnych podstawach. Liczbę logarytmowaną i podstawę należy wpisać w pola oznaczone poniżej.
Aby obliczyć logartym naturalny należy wpisać $e$ w pole podstawy logarytmu.
Podając ujemną liczbę logarytmowaną wynik logarytmowania zostanie podany jako liczba zespolona.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.
log =
Definicja logarytmu:
dla danych liczb $a, b > 0, a ≠ 1$ logarytmem nazywamy liczbę $x$ (oznaczaną $\log _{a}b$) będąca rozwiązaniem równania $a^{x}=b$.
Liczba $a$ nazywana jest podstawą (zasadą) logarytmu, liczba $b$ liczbą logarytmowaną.
Logarytm naturalny to logarytm o podstawie $e$ (liczba Eulera). Liczba Eulera w przybliżeniu wynosi 2,718281828459.
Logarytm dziesiętny (briggsowski) to logarytm o podstawie równej 10.

Własności logarytmów:
$$a^{\log_a b} = b$$ $$\log_a a^b = b$$ $$\log_a 1 = 0$$ $$\log_a a = 1.$$ $$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c,$$ $$\log_a \tfrac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$ $$\log_a b^c = c\cdot \log_a b$$ $$\log_a \sqrt[n]{b^c} = \tfrac{c}{n} \log_a b$$ $$\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a} \qquad{}$$

Zobacz również

Polecany kalkulator logarytmów o dowolnych podstawach (22)

      4 + 5 = ?    
2/5
DODAŁ: eheha DNIA 2024-05-08 12:54:12
log 0,5 3
DODAŁ: ? DNIA 2024-03-27 08:11:23
yjyhj
DODAŁ: gg DNIA 2024-03-16 14:46:33
-log 0,00015
DODAŁ: kajos DNIA 2024-02-23 14:35:50
log*log 2
DODAŁ: Pola DNIA 2024-01-10 12:13:02
Log5 ³√5
DODAŁ: Nie wiem DNIA 2024-01-02 22:41:12
jjm uczy mnie matmy
DODAŁ: homoseksualny DNIA 2023-12-17 17:27:31
Logarytm o postawie 10 z 1/10 pierwiastka 3 stopnia z 10
DODAŁ: Martyna DNIA 2023-12-13 20:44:05
nie działa do dupy
DODAŁ: dsafdvbsfadc DNIA 2023-11-25 11:12:19
aefe awfaefawffawwdw wad wadawdkljbow baob kbwdbjkboaobbwalkb klhahhulhdiuahduwds hakbwiuhdhiabk awdkwhkdawk da
DODAŁ: a a a a a a a a a a aaaaaaaaaa DNIA 2023-11-06 17:31:36
wdwa
DODAŁ: a a DNIA 2023-11-06 17:31:08
Log(0,25)
DODAŁ: Eki DNIA 2023-11-01 13:50:12
Log(0,25)
DODAŁ: Eki DNIA 2023-11-01 13:50:12
okk xd
DODAŁ: orzechowadupa DNIA 2023-10-21 15:25:48
Pzdr
DODAŁ: Balbo DNIA 2023-09-27 16:45:31
Log³√100+log10³-log 0,1
DODAŁ: kamikichan594 DNIA 2023-04-22 22:23:41
czarnuch
DODAŁ: pedfa ł DNIA 2023-02-20 22:03:59
F| /\_/\ [] |\| G |_[ S
DODAŁ: ewfewwqqwwbwwbb DNIA 2023-01-25 19:48:38
0,2
DODAŁ: f DNIA 2023-01-12 23:01:56
Odejmowanie logarytmów
DODAŁ: Blanka DNIA 2023-01-09 22:29:52
L
DODAŁ: Dfg DNIA 2022-11-16 12:35:27
JD
DODAŁ: Szon DNIA 2022-11-06 17:32:12

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.