LICZEBNIK.PL

Kalkulator całki nieoznaczonej beta

W celu obliczenia całki oznaczone funkcji zmiennej x, należy wpisać funkcję w pole poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty należy podawać w radianach.
d x = ?
Funkcja pierwotna (całka) dla danej funkcji $f$ to taka funkcja $F$, której pochodna $F'$ jest równa $f$.