Kalkulator całki nieoznaczonej beta

W celu obliczenia całki oznaczone funkcji zmiennej x, należy wpisać funkcję w pole poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty należy podawać w radianach.
d x = ?
Funkcja pierwotna (całka) dla danej funkcji $f$ to taka funkcja $F$, której pochodna $F'$ jest równa $f$.

Zobacz również

Polecany kalkulator całki nieoznaczonej (0)

      4 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.