LICZEBNIK.PL

Rozwiązywanie układów równań beta

Aby rozwiązać układ równań liniowych online, należy wpisać poszczególne równania w pola oznaczone poniżej.
Jeśli wprowadzone zostanie wyrażenie algebraiczne niebędące równaniem, kalkulator przyjmie, że wyrażenie równe jest 0 (np. x+y traktowane jest jak x+y=0).
Jeśli układ równań nie pozwala na jednoznaczne obliczenie wszystkich niewiadomych, zostaną obliczone tylko niektóre niewiadome przy założeniu, że pozostałe są równe 0.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
Równanie nr 1

Równanie nr 2

Równanie nr 3

Równanie nr 4

Równanie nr 5

Układ równań to koniunkcja pewnej liczby równań.
Rozwiązaniem układu równań jest każde przyporządkowanie wartości niewiadomym, które spełniają każde z równań składowych. Innymi słowy, rozwiązaniem układu równań jest część wspólna zbiorów rozwiązań wszystkich tych równań.
Układ równań nazywa się sprzecznym, jeżeli nie ma on rozwiązań.