Kalkulator wartości bezwzględnej

Prosty kalkulator online wartości bezwzględnej (moduł liczby) znajduje się poniżej.
| | =
Wartość bezwzględna (inaczej zwana moduł) dla danej liczby rzeczywistej to wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo 7 jest wartością bezwzględną tak liczby 7 jak i liczby −7.

Zobacz również

Polecany kalkulator wartości bezwzględnej (0)

      4 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.