LICZEBNIK.PL

Kalkulator wartości bezwzględnej

| | =
Wartość bezwzględna (inaczej zwana moduł) dla danej liczby rzeczywistej to wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo 7 jest wartością bezwzględną tak liczby 7 jak i liczby −7.