LICZEBNIK.PL

Kalkulator pierwiastka kwadratowego

Po wpisaniu liczby w pole policzony zostanie jej pierwiastek kwadratowy. Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
=
Pierwiastek kwadratowy (pierwiastek 2 stopnia) dla danej liczby $x$ to każda liczba $r$, której kwadrat $r^2$ jest równy danej liczbie $x$.
Innymi słowy jest to dowolne rozwiązanie równania (bądź pierwiastek wielomianu) $r^2 − x = 0$ zmiennej $r$.