LICZEBNIK.PL

Kalkulator pierwiastka kwadratowego

Po wpisaniu liczby w pole policzony zostanie jej pierwiastek kwadratowy. Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
=
Pierwiastek kwadratowy (pierwiastek 2 stopnia) dla danej liczby $x$ to każda liczba $r$, której kwadrat $r^2$ jest równy danej liczbie $x$.
Innymi słowy jest to dowolne rozwiązanie równania (bądź pierwiastek wielomianu) $r^2 − x = 0$ zmiennej $r$.
Przykład:
$\sqrt{2}$ (pierwiastek z 2) $≈1.4142135623730951$
bo $1.4142135623730951⋅1.4142135623730951≈2$
$\sqrt{3}$ (pierwiastek z 3) $≈1.7320508075688772$