Kalkulator pierwiastka kwadratowego

Po wpisaniu liczby w pole policzony zostanie jej pierwiastek kwadratowy. Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
Ułamki można wpisywać w postaci:
· ułamków zwykłych np. "1/2"
· ułamków dziesiętnych np. "0.1"
· ułamków dziesiętnych okresowych np. "0.(3)"
= 1.414213562373095
Pierwiastek kwadratowy (pierwiastek 2 stopnia) dla danej liczby $x$ to każda liczba $r$, której kwadrat $r^2$ jest równy danej liczbie $x$.
Innymi słowy jest to dowolne rozwiązanie równania (bądź pierwiastek wielomianu) $r^2 − x = 0$ zmiennej $r$.
Przykład:
$\sqrt{2}$ (pierwiastek z 2) $≈1.414213562373095$
bo $1.414213562373095⋅1.414213562373095≈2$
$\sqrt{3}$ (pierwiastek z 3) $≈1.732050807568877$
14=12
19=13=0.(3)

Zobacz również

Polecany kalkulator pierwiastka kwadratowego (2)

      4 + 4 = ?    
100000
DODAŁ: g DNIA 2024-07-09 10:18:53
³✓56=
DODAŁ: N DNIA 2024-05-21 21:38:52

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.