Zamiana jednostek objętości

Prezentujemy kalkulator objętości umożliwiający zamianę popularnych jednostek objętości.
Aby dokonać zamiany jednostek, należy wpisać wartość do przeliczenia w pole poniżej oraz wybrać jednostkę wprowadzonej wartości. Przeliczenia na inne jednostki objętości wyświetlą się poniżej.


1 dm³ (litr) = 1000000 mm³
1 dm³ (litr) = 1000 cm³
1 dm³ (litr) = 1 dm³
1 dm³ (litr) = 0.001 m³
1 dm³ (litr) = 1e-12 km³

W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny (m³).
W życiu codziennym najpopularniejszą jednostką objętości jest jeden litr (l).
1 l = 1 dm³ = 0,001 m³

Zwyczajowye jednostki objętości to:
1 galon angielski = 4,564 l = 0,004564 m³
1 galon amerykański = 3,785 l = 0,003785 m³
1 łyżka = 15 ml = 15 cm3 = 15 * $10^{-6}$ m³
1 łyżeczka = 5 ml = 1/3 łyżki = 5 * $10^{-6}$ m³
1 baryłka ropy naftowej (1 bbl) = 158,987 l = 0,158987 m³
1 szklanka = 250 ml = 0,25 l = 0,00025 m³

Przeliczniki jednostek objętości

Jednostki mm³ cm³ dm³ (litr) km³
mm³ $x$ $x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(mm³ na cm³)
$x\cdot\dfrac{1}{1000000}$
(mm³ na dm³)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{9}}$
(mm³ na m³)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{18}}$
(mm³ na km³)
cm³ $x\cdot1000$
(cm³ na mm³)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(cm³ na dm³)
$x\cdot\dfrac{1}{1000000}$
(cm³ na m³)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{15}}$
(cm³ na km³)
dm³ (litr) $x\cdot1000000$
(dm³ na mm³)
$x\cdot1000$
(dm³ na cm³)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{1000}$
(dm³ na m³)
$x\cdot\dfrac{1}{10^{12}}$
(dm³ na km³)
$x\cdot10^{9}$
(m³ na mm³)
$x\cdot1000000$
(m³ na cm³)
$x\cdot1000$
(m³ na dm³)
$x$ $x\cdot\dfrac{1}{10^{9}}$
(m³ na km³)
km³ $x\cdot10^{18}$
(km³ na mm³)
$x\cdot10^{15}$
(km³ na cm³)
$x\cdot10^{12}$
(km³ na dm³)
$x\cdot10^{9}$
(km³ na m³)
$x$

Zobacz również

Polecany zamiana jednostek objętości (0)

      4 + 3 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.