Kalkulator dla trójkąta równoramiennego

Obliczanie online podstawy, ramienia, wysokości, pola i obwódu trójkąta równoramiennego.
Znane wartości należy wpisać w jedno z pól oznaczonych poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty należy podawać w stopniach.
trójkat równoramienny


Trójkąt równoramienny to trójkąt o (co najmniej) dwóch bokach równej długości. Te dwa boki zwane są ramionami trójkąta, trzeci bok jego podstawą. Kąty przy podstawie $\alpha$ są przystające a ich miara jest mniejsza od miary kąta prostego.
Trójkąt równoramienny posiada (co najmniej jedną) oś symetrii – przecina ona podstawę w połowie długości i przechodzi przez wierzchołek łączący ramiona. Oś symetrii pokrywa się z wysokością, środkową, dwusieczną i symetralną opuszczonymi na podstawę.

Wzory:
· zależność między długością podstawy (a) i ramienia (b): $a^{2}=2b^{2}(1-\cos \beta)$
· pole trójkąta równoramiennego: $P=a^{2}{\frac {\cos \beta +1}{4\sin \beta }}={\tfrac {1}{2}}b^{2}\sin \beta$ gdzie $\beta$ to miara kąta między ramionami

Zobacz również

Polecany kalkulator dla trójkąta równoramiennego (0)

      1 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.