LICZEBNIK.PL

Kalkulator pierwiastków sześciennych (3 stopnia)

W celu obliczenia pierwiastka trzeciego stopnia danej liczby rzeczywistej, wprowadź liczbę w pole poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
3 =
Pierwiastek sześcienny dla danej liczby $a$ to każda liczba $x$, której sześcian $x^3$ jest równy danej liczbie $a$.
Pierwiastek sześcienny zwykle oznacza się jako $\sqrt[3]{a}$. Liczba $a$ nazywana jest liczbą podpierwiastkową.
Dla przykładu liczba 3 jest pierwiastkiem sześciennym z $27$, gdyż $3^3=27$.