Kalkulator pierwiastków sześciennych (3 stopnia)

W celu obliczenia pierwiastka trzeciego stopnia danej liczby rzeczywistej, wprowadź liczbę w pole poniżej. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
3 =
Pierwiastek sześcienny dla danej liczby $a$ to każda liczba $x$, której sześcian $x^3$ jest równy danej liczbie $a$.
Pierwiastek sześcienny zwykle oznacza się jako $\sqrt[3]{a}$. Liczba $a$ nazywana jest liczbą podpierwiastkową.
Dla przykładu liczba 3 jest pierwiastkiem sześciennym z $27$, gdyż $3^3=27$.

Zobacz również

Polecany kalkulator pierwiastków sześciennych (3 stopnia) (4)

      4 + 2 = ?    
pierwiasteksześciennyliczby0.7619
DODAŁ: Jszyl DNIA 2024-06-17 21:48:44
ll
DODAŁ: ... DNIA 2024-06-10 01:58:55
55
DODAŁ: J DNIA 2024-06-04 13:09:45
.
DODAŁ: . DNIA 2024-05-27 15:09:01

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.