LICZEBNIK.PL

Kalkulator wyznacznika macierzy

W celu obliczenia wyznacznika macierzy należy wpisać wszystkie elementy macierzy poniżej. Aby zmienić wielkość macierzy można skorzystać z przycisków 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5.
Elementy macierzy mogą być zapisywane jako ułamki zwykłe lub proste wyrażenia algebraiczne.
det = ?
Wyznacznik macierzy to funkcja określona na macierzach kwadratowych, która w zależności od elementów macierzy przyporządkowuje macierzy liczbę rzeczywistą lub zespoloną. Wyznacznik macierzy $M$ oznaczany jest przez $|M|$ lub $det M$.