Kalkulator wyznacznika macierzy

W celu obliczenia wyznacznika macierzy należy wpisać wszystkie elementy macierzy poniżej. Aby zmienić wielkość macierzy można skorzystać z przycisków 2x2, 3x3, 4x4 i 5x5.
Elementy macierzy mogą być zapisywane jako ułamki zwykłe lub proste wyrażenia algebraiczne.
det = ?
Wyznacznik macierzy to funkcja określona na macierzach kwadratowych, która w zależności od elementów macierzy przyporządkowuje macierzy liczbę rzeczywistą lub zespoloną. Wyznacznik macierzy $M$ oznaczany jest przez $|M|$ lub $det M$.

Zobacz również

Polecany kalkulator wyznacznika macierzy (0)

      1 + 3 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.