Kalkulator ułamków łańcuchowych

Zapisywanie ułamków skończonych (liczb wymiernych) w postaci ułamka łańcuchowego w notacji piętrowej i poziomej. Liczbę do zapisania w formie ułamka łańcuchowego należy wpisać w pole poniżej. Wartość można podać jako liczbę lub proste wyrażenie arytmetyczne. Separatorem dziesiętnym jest kropka.

Ułamek łańcuchowy (skończony) jest to wyrażenie postaci: $${\displaystyle a_{0}+{\cfrac {1}{a_{1}+{\cfrac {1}{a_{2}+{\cfrac {1}{\stackrel {\ddots }{\qquad a_{k-2}+{\cfrac {1}{a_{k-1}+{\cfrac {1}{a_{k}}}}}}}}}}}}}$$ gdzie $a_{0}$ jest liczbą całkowitą, a wszystkie pozostałe liczby $a_{n}$ są naturalne i większe od 0.

Zobacz również

Polecany kalkulator ułamków łańcuchowych (4)

      3 + 5 = ?    
ułamki zwykłe pod krechą nie działają
DODAŁ: tester DNIA 2023-05-07 22:43:05
ku*wa
DODAŁ: tomotomo DNIA 2023-03-07 18:42:39
Nie
DODAŁ: Jalek DNIA 2022-10-12 19:09:50
dsad
DODAŁ: adss DNIA 2022-10-12 19:06:55

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.