Działania na wielomianach (jednomianach, dwumianach, trójmianach) i upraszczanie wielomianów beta

Aby wykonać działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) na wielomianach dowolnego stopnia zmiennej $x$, należy wpisać wyrażenie algebraiczne w pole .
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
Wynik po wykonaniu działań i uproszczeniu wyrażenia pojawi się poniżej.
Kalkulator pisemnego dzielenia wielomianów z resztą dostępny jest tutaj.
=
Wielomian (inaczej suma algebraiczna) to wyrażenie algebraiczne będące sumą jednomianów (wyrażeń będących iloczynem liczby oraz zmiennych).
Wyrażenie algebraiczne to syntaktycznie wyrażenie matematyczne, złożone z jednego lub większej liczby symboli algebraicznych (tzn. stałych lub zmiennych), połączonych znakami działań ( + , − , ⋅ , :, potęgi i pierwiastka) i ewentualnie nawiasów, zgodnie z regułami notacji matematycznej.

Zobacz również

Polecany działania na wielomianach (jednomianach, dwumianach, trójmianach) i upraszczanie wielomianów (0)

      1 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.