LICZEBNIK.PL

Działania na wielomianach (jednomianach, dwumianach, trójmianach) i upraszczanie wielomianów beta

Aby wykonać działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) na wielomianach dowolnego stopnia zmiennej $x$, należy wpisać wyrażenie algebraiczne w pole .
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
Wynik po wykonaniu działań i uproszczeniu wyrażenia pojawi się poniżej.
Kalkulator pisemnego dzielenia wielomianów z resztą dostępny jest tutaj.
=
Wielomian (inaczej suma algebraiczna) to wyrażenie algebraiczne będące sumą jednomianów (wyrażeń będących iloczynem liczby oraz zmiennych).
Wyrażenie algebraiczne to syntaktycznie wyrażenie matematyczne, złożone z jednego lub większej liczby symboli algebraicznych (tzn. stałych lub zmiennych), połączonych znakami działań ( + , − , ⋅ , :, potęgi i pierwiastka) i ewentualnie nawiasów, zgodnie z regułami notacji matematycznej.