Zamiana jednostek informacji

Prezentujemy kalkulator jednostek informacji, który umożliwia szybką konwersję popularnych jednostek informacji (bitów, bajtów, kilobajtów, megabajtów, gigabajtów, terabajtów, kibibajtów, mebibajtó, gibibajtów i tebibajtów).
Aby dokonać zamiany jednostek, należy wpisać wartość do przeliczenia w pole poniżej oraz wybrać jednostkę wprowadzonej wartości. Przeliczenia na inne jednostki długości wyświetlą się poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.


1 MB = 8000000 bitów (b)
1 MB = 1000000 bajtów (B)
1 MB = 1000 kilobajtów (kB)
1 MB = 976.5625 kibibajtów (KiB)
1 MB = 1 megabajtów (MB)
1 MB = 20.58629776021080368906455862977602108036890645586297760210803689 mebibajtów (MiB)
1 MB = 0.001 gigabajtów (GB)
1 MB = 0.000931322574615478515625 gibibajtów (GiB)
1 MB = 0.000001 terabajtów (TB)
1 MB = 0.0000009094947017729282379150390625 tebibajtów (TiB)

Najmniejsza jednostka informacji jest bit (oznaczany b). Przyjmuje jedną z dwóch wartości, które zwykle określa się jako 0 i 1 w dwójkowym systemie liczbowym.
Osiem bitów to bajt (oznaczany B) w przeszłości był podstawą jednostką informacji przetwarzana jednocześnie przez komputer.
Do określenia większej liczby bajtów stosuje się przedrostki dziesiętne układu SI (będące wielokrotnościami liczby 10) lub przedrostki dwójkowe (będące wielokrotnościami liczby 2).

Przedrostki dziesiętne

 · kilobajt (ang. kilobyte, symbol kB) – ${10}^3$ = $1000$ bajtów
 · megabajt (ang. megabyte, symbol MB) – ${10}^6$ = ${1000}^2$ = 1 milion bajtów
 · gigabajt (ang. gigabyte, symbol GB) – ${10}^9$ = ${1000}^3$ = 1 miliard bajtów
 · terabajt (ang. terabyte, symbol TB) – ${10}^{12}$ = ${1000}^4$ = 1 bilion bajtów

Przedrostki dwójkowe

 · kibibajt (ang. kibibyte, symbol KiB) – $2^{10}$ = $1024$ bajty
 · mebibajt (ang. mebibyte, symbol MiB) – $2^{20}$ = ${1024}^2$ = 1 milion 48 tysięcy 576 bajtów
 · gibibajt (ang. gibibyte, symbol GiB) – $2^{30}$ = ${1024}^3$ = 1 miliard 73 miliony 741 tysięcy 824 bajtów
 · tebibajt (ang. tebibyte, symbol TiB) – $2^{40}$ = ${1024}^4$ = 1 bilion 99 miliardów 511 milionów 627 tysięcy 776 bajtów

Zobacz również

Polecany zamiana jednostek informacji (0)

      1 + 5 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.