Kalkulator rzymskiego systemu zapisywania liczb

Prezentujemy kalkulator zmiany zapisu liczb pomiędzy systemem rzymskim/łacińskim a arabskim. Liczbę należy wpisać w odpowiednie pole poniżej.

Liczba arabska w systemie rzymskim to: MMXVIII

Liczba rzymska w systemie arabskim to: 2018

W systemie rzymskim (zwany też łacińskim) do zapisu liczb używa się 7 liter, z których tworzy się liczbę według podanej tabeli:

Liczba rzymskaLiczba arabska
I1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100
CC200
CCC300
CD400
D500
DC600
DCC700
DCCC800
CM900
M1000
MD1500
MM2000
MMM3000

Aby utworzyć liczbę, trzeba zestawić odpowiednie znaki, poczynając od tego oznaczającego liczbę największą do tego oznaczającego liczbę najmniejszą.

Jeżeli składnik liczby, którą piszemy, jest wielokrotnością liczby nominalnej, wtedy zapisywany jest z użyciem kilku następujących po sobie znaków, z zachowaniem zasady, by nie pisać czterech tych samych znaków po sobie, lecz napisać jeden znak wraz ze znakiem oznaczającym wartość większą o jeden rząd (liczbowy)

Zobacz również

Polecany kalkulator rzymskiego systemu zapisywania liczb (0)

      5 + 3 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.