Interaktywny kalkulator matematyczny

Poniżej prezentujemy interaktywnym kalkulatorze matematyczny online. Obsługiwane są wszystkie podstawowe operatory i funkcje matematyczne oraz operacje na ułamkach.
Wyrażenie do obliczenia należy wpisać w pole oznaczone poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty podawać należy w radianach albo w stopniach ze znakiem ° po mierze kąta. Podstawę logarytmu podaje się jako drugi parametr. Zmiana miejsca kursora możliwa jest poprzez klawisze ← i →.
=?

Poza kalkulatorem powyżej dostępne są również szczegółowe kalkulatory opracowane do rozwiązywania szczegółowych zagadnień spotykanych w szkołach podstawowych i średnich. Wybór zagadnień odbywa się poprzez menu boczne dostępne poprzez przycisk .

Uwaga: Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb przez komputer oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach nie gwarantujemy poprawności obliczeń.
Kalkulatory oznaczone ALFA i BETA są w trakcie tworzenia i mogą zwracać niepoprawne wyniki dla niektórych przypadków.

Serwis, dzięki któremu będziesz pisać poprawnie

ortograf.pl

Streszczenia, opracowania lektur, biografie autorów

streszczenia.pl

Świat filmów i seriali

filmnet.pl

Zadania szkolne i nie tylko!

eszkola.pl

Buduj bez kłopotu!

materialy-budowlane.pl

Wszystko, czego potrzebuje każdy uczeń i przyszły naukowiec

naukowiec.org

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.