LICZEBNIK.PL

Interaktywny kalkulator matematyczny

Poniżej prezentujemy interaktywnym kalkulatorze matematyczny online. Obsługiwane są wszystkie podstawowe operatory i funkcje matematyczne oraz operacje na ułamkach.
Wyrażenie do obliczenia należy wpisać w pole oznaczone poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka. Kąty podawać należy w radianach albo w stopniach ze znakiem ° po mierze kąta. Podstawę logarytmu podaje się jako drugi parametr.
=?

Poza kalkulatorem powyżej dostępne są również szczegółowe kalkulatory opracowane do rozwiązywania szczegółowych zagadnień spotykanych w szkołach podstawowych i średnich. Wybór zagadnień odbywa się poprzez menu boczne dostępne poprzez przycisk .

Uwaga: Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb przez komputer oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach nie gwarantujemy poprawności obliczeń.
Kalkulatory oznaczone ALFA i BETA są w trakcie tworzenia i mogą zwracać niepoprawne wyniki dla niektórych przypadków.