LICZEBNIK.PL

Interaktywny kalkulator matematyczny

=?

Witamy w interaktywnym kalkulatorze matematyczny.

Funkcje i operacje obsługiwane przez kalkulator to m. in.:
· dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
· potęgowanie i pierwiastkowanie
· silnia i wartość bezwzględna
· logarytmy naturalny, dziesiętny i dowolnego stopnia
· funkcje trygonometryczne sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)
· opreracje na ułamkach

Wybór zagadnień odbywa się poprzez menu boczne z podziałem na klasy.

Każde zagadnienie składa sie z:
· kalkulatora kalkulator
· teorii teoria
· przykładów przykłady
· testów testy

Otwarcie serwisu początek 2019 roku.