LICZEBNIK.PL

Kalkulator online wariancji

obliczanie wariancji z próby i w populacji
Wariancja to miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości - jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej.
Wariancja zmiennej losowej $X$, oznaczana jako $Var[X]$ $D^{2}(X)$ zdefiniowana jest wzorem:
$\operatorname{Var}[X]=E[(X-\mu)^2]$ gdzie:
$E[\dots ]$ jest wartością oczekiwaną zmiennej losowej podanej w nawiasach kwadratowych
$\mu$ jest wartością oczekiwaną zmiennej $X$.