Kalkulator mediany (wartości środkowej)

Obliczanie online mediany, wartość środkowej, drugiego kwartyla.
Mediana, wartość środkowa, drugi kwartyl to wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana jest kwantylem rzędu 1/2, czyli drugim kwartylem. Jest również trzecim kwantylem szóstego rzędu, piątym decylem itd.
Aby obliczyć medianę ze zbioru $n$ obserwacji, sortujemy je w kolejności od najmniejszej do największej i numerujemy od 1 do $n$. Następnie, jeśli n jest nieparzyste, medianą jest wartość obserwacji w środku (czyli obserwacji numer $\frac{n+1}{2}$. Jeśli natomiast $n$ jest parzyste, wynikiem jest średnia arytmetyczna między dwiema środkowymi obserwacjami, czyli obserwacją numer $\frac{n}{2}$ i obserwacją numer $\frac{n}{2}+1$.

Zobacz również

Polecany kalkulator mediany (wartości środkowej) (1)

      1 + 1 = ?    
1,2,3,4,5
DODAŁ: ILOŚĆ DNIA 2022-09-14 01:40:43

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.