LICZEBNIK.PL

Kalkulator online iloczynu częściowego ciągu beta

Obliczanie iloczynu częściowego ciągu liczbowego.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka.
n = = ?
Jeżeli $p_{1},p_{2},\ldots ,p_{n},\ldots$ jest ciągiem liczb, to liczby $P_1=p_1, P_2=p_1p_2, \ldots, P_n=p_1p_2\cdot\ldots\cdot p_n$ nazywamy iloczynami częściowymi tego ciągu.
Symbol $\prod _{n=1}^{\infty }p_{n}=p_{1}p_{2}\cdot \ldots \cdot p_{n}\ldots $ nazywamy iloczynem nieskończonym ciągu $pn$.
Przykłady
1) n = 1 7 n = 1 2 3 4 5 6 7 = 5040 = 7 !
2) n = 1 5 n 2 = 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 = 14400
3) n = 1 5 1 n 2 = 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 5 2 = 1 14400