LICZEBNIK.PL

Obliczanie boku, wysokości, pola i obwodu trójkąta równobocznego

Kalkulator online obliczający bok, wysokość, pole i obwód trójkąta równobocznego
Jedną z wartości (bok, wysokość, pole lub obwód) należy wpisać w jedno z pól oznaczonych poniżej. Pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.
trójkat równobocznyTrójkąt równoboczny to trójkąt, którego wszystkie boki mają taką samą długość (szczególny przypadek trójkąta równoramiennego). Jest przykładem wielokąta foremnego.
Obwód ($L$) wynosi: $$L=3a$$ Wysokość ($h$) trójkąta jest równa:
$$h={\frac {a~{\sqrt {3}}}{2}}$$ Pole powierzchni $(S)$ wynosi: $$S={\frac {a^{2}~{\sqrt {3}}}{4}}$$ Wzór na długość promienia okręgu wpisanego ($r$) to:
$$r={\frac {1}{3}}h={\frac {a{\sqrt {3}}}{6}}$$ Wzór na długość promienia okręgu opisanego ($R$) to:
$$R={\frac {2}{3}}h={\frac {a{\sqrt {3}}}{3}}$$