Kalkulator zamiany liczb w systemach liczbowych

Konwersja liczb zapisanych w systemach pozycyjnych o różnych podstawach (od dwójkowego do 36-kowego).
Liczbę do konwersji oraz podstawę systemu liczbowego, w której liczba jest zapisana należy wpisać w pola po lewej stronie znaku równości. Podstawę systemu liczbowego na jaki chcemy zamienić liczbę, należy wpisać w pole po prawej stronie znaku równości.
=
Systemy pozycyjne to metody zapisywania liczb (in. systemy liczbowe) w taki sposób, że w zależności od pozycji danej cyfry w ciągu, oznacza ona wielokrotność potęgi pewnej liczby uznawanej za bazę danego systemu. Np. powszechnie używa się systemu dziesiętnego, w którym za bazę przyjmuje się liczbę dziesięć.
Tym samym zapis 12 345 oznacza $1 \times 10^4 + 2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 12\ 345$.

Obok dziesiętnego systemu liczbowego, używanego w codziennym życiu, warto wymienić też:
- dwójkowy system liczbowy – używany przez komputery, jednej cyfrze odpowiada jeden bit informacji
- ósemkowy system liczbowy – używany w informatyce, jednej cyfrze odpowiadają 3 bity
- dwunastkowy system liczbowy – stosowany m.in. przez Celtów, a także przypisany fikcyjnym elfom w Śródziemiu
- szesnastkowy system liczbowy – używany w informatyce, gdyż jednej cyfrze odpowiadają 4 bity, a bajtowi informacji odpowiadają dwie cyfry szesnastkowe; dodatkowe cyfry oznacza się jako A, B, C, D, E, F (odpowiednio: 10, 11, 12, 13, 14, 15)
- sześćdziesiątkowy system liczbowy – stosowany w starożytności przez cywilizację doliny Tygrysu i Eufratu, a także przy mierzeniu czasu (1 godzina = 60 minut = 60 · 60 sekund = 60 · 60 · 60 tercji) oraz kątów

Zobacz również

Polecany kalkulator zamiany liczb w systemach liczbowych (0)

      2 + 3 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.