Kalkulator dzielenia z resztą

Aby wykonać dzielenie z resztą należy skorzystać z kalkulatora poniżej. Liczbę dzieloną i przez którą dzielimy, trzeba wpisać w pola poniżej.
: = reszta  
Dzielenie z resztą pozwala określić ile razy (iloraz) dana liczba (dzielnik) mieści się w całości w innej (dzielna) oraz jaka część (reszta) tej liczby nie została wydzielona.
Formalnie, zgodnie z twierdzeniem o dzieleniu z resztą – każda liczba całkowita $a$ może być przedstawiona w postaci sumy iloczynu ilorazu $q$ przez (niezerowy) dzielnik $d$ oraz reszty $r$.
$a=q⋅d+r$
gdzie:
$0\le r<|d|$
· $q$ nazywa się ilorazem
· $r$ nazywa się resztą
· $d$ nazywa się dzielnikiem
· $a$ nazywa się dzielną
· $|d|$ oznacza wartość bezwzględną $d$.
Przykłady:
5:2=1 reszta 1 ponieważ 2⋅2+1=5
110:12=10 reszta 0 ponieważ 10⋅11+0=110
123:10=12 reszta 3 ponieważ 12⋅10+3=123
-3:2=-2 reszta 1 ponieważ −2⋅2+1=−3
-10:3=-1 reszta 2 ponieważ −4⋅3+2=−10
-7:-2=4 reszta 1 ponieważ 4⋅(−2)+1=−7

Zobacz również

Polecany kalkulator dzielenia z resztą (0)

      4 + 5 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.