LICZEBNIK.PL

Kalkulator dzielenia z resztą

Aby wykonać dzielenie z resztą należy skorzystać z kalkulatora poniżej. Liczbę dzieloną i przez którą dzielimy, trzeba wpisać w pola poniżej.
: = reszta  
Dzielenie z resztą pozwala określić ile razy (iloraz) dana liczba (dzielnik) mieści się w całości w innej (dzielna) oraz jaka część (reszta) tej liczby nie została wydzielona.
Formalnie, zgodnie z twierdzeniem o dzieleniu z resztą – każda liczba całkowita $a$ może być przedstawiona w postaci sumy iloczynu ilorazu $q$ przez (niezerowy) dzielnik $d$ oraz reszty $r$.
$a=q⋅d+r$
gdzie:
$0\le r<|d|$
· $q$ nazywa się ilorazem
· $r$ nazywa się resztą
· $d$ nazywa się dzielnikiem
· $a$ nazywa się dzielną
· $|d|$ oznacza wartość bezwzględną $d$.