LICZEBNIK.PL

Zamiana ułamków zwykłych/dziesiętnych

Poniższy kalkulator umożliwia zamianę online ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne i odwrotnie. Ułamki należy wpisać w pola oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.

Ułamek dziesiętny po zamianie na ułamek zwykły to: $1/4$

Ułamek zwykły po zamianie na ułamek dziesiętny to: 7.5

Ułamek to wyrażenie postaci $\frac{a}{{b}}$ gdzie $a$ (nazywane licznikiem) oraz $b$ (nazywane mianownikiem), są dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi. Linię oddzielającą licznik od mianownika nazywa się kreską ułamkową.

Ułamek dziesiętny to zapis liczby rzeczywistej w postaci ułamka, którego mianownik jest potęgą o wykładniku naturalnym liczby 10.

Ułamek zwykły to ułamek, w którym licznik i mianownik są liczbami całkowitymi.